Startdag 26 september

Beste ouders en leden,

Op zaterdag 26 september is het eiiindelijk zover en gaat het nieuwe Chirojaar weer van start! Het zal een speciale dag worden want jullie kunnen ontdekken wie de leiding wordt van elke groep, spannend! :D

! Belangrijk: Gezien de huidige corona-situatie zal de startdag er iets anders uitzien!

  • Ten eerste beginnen we om 14u en zullen we NIET beginnen met inschrijvingen om 13u. We zullen inschrijvingsformulieren uitdelen die jullie op de volgende Chirodag (3 oktober) of via mail aan ons kunnen bezorgen. (Indien jullie geen formulier hebben ontvangen, kunnen jullie hiervoor terecht bij Lena en Lieza).
  • Ten tweede zal de dag jammer genoeg in 2 bubbels moeten verlopen met -12 en +12 leden gescheiden. Daarom vragen wij dat de -12 leden binnenkomen via de ingang aan de Dapperenstraat en de +12 leden via de ingang aan de Felix Vande Zandestraat. Vervolgens zal de formatie dus ook gescheiden in 2 bubbels plaatsvinden. 
  • De Chirodag eindigt zoals gewoonlijk om 18u, ook weer met gescheiden formaties en uitgangen. 
  • Vergeet ook zeker niet om een mondmasker te dragen wanneer de kinderen worden afgezet en opgehaald, alsook tijdens de formatie. 

Ook de rest van het jaar zullen de Chirodagen gescheiden beginnen, dus gelieve steeds via de juiste ingang binnen te komen (zoals aangegeven in de afbeelding). Indien de grens van 50 aanwezigen (leden en leiding) wordt overschreden, zal de Chirodag gescheiden plaatsvinden, zoniet kunnen we 1 bubbel vormen. Deze informatie zal ook op de site gepost worden, alsook in het activiteitenkrantje. 

We houden jullie natuurlijk op de hoogte wanneer de veiligheidsmaatregelen veranderen.  

Bedankt voor het begrip en we kijken er alvast enorm naar uit om er weer in te vliegen!! :D